facebook:
polecamy:

Polski Związek Alpinizmu

 

Bielski  Klub  Alpinistyczny

Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd BKA zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) Walne Zebranie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w naszym lokalu w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 1 (III p.), a jego początek zaplanowano na godz. 18:00 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 18.30, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6. Sprawozdanie merytoryczne BKA za rok 2015.
 7. Sprawozdanie finansowe BKA za rok 2015.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BKA za rok 2015.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
 11. Sprawy bieżące Klubu i wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Z taternickim pozdrowieniem,

Zarząd BKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *