facebook:
polecamy:

Polski Związek Alpinizmu

 

Bielski  Klub  Alpinistyczny

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd BKA zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 r. (czwartek) Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w naszym lokalu w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 1 (III p.), a jego początek zaplanowano na godz. 17:00 w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:30, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za lata 2014 – 2017.
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwał dotyczących spraw finansowych.
 13. Głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 14. Wybór władz BKA: prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Podjęcie uchwał.
 18. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Z taternickim pozdrowieniem,

Zarząd BKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *